Reklam Alanı

Reklam Alanı

3 Kasım 2017 Cuma

SAP Satış - Müşteri Faturası ve Tahsilat İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Merhabalar,

Şuana kadar olan yazılarım daha çok iş analistleri ve anahtar kullanıcılara yönelikti. Bundan sonra yazacağım bir kaç konu daha çok normal SAP sistemi standart kullanıcılarına özellikle FI konularında işlem yapan kullanıcılara özgü olacaktır.

Bu konumuzda satış siparişi olmadan bir müşteri faturasının SAP sisteminde nasıl kesileceğini, mahsup fişinin nasıl yazdırılacağını ve müşteriden gelen tahsilat ödemesinin SAP Sistemine nasıl girileceği detaylı olarak anlatılacaktır.SAP standartlarında VA01 üzerinden açılan bir satış siparişinin faturalandırma işlemi VF01 menüsü üzerinden satış siparişi çağrılarak yapılmaktadır.


Ancak bazı durumlarda VA01 menüsü üzerinden satış siparişi açılmadan bir satış faturası kesilmesi gerekebilir. Satış siparişi olmadan, satış faturası kesebilmek için kullanacağız menü kodu FB70 menüsüdür.


MÜŞTERİ SATIŞ FATURASININ GİRİLMESİ

Menü Kodu : FB70
Menü Yolu : Mali İşler --> Mali Muhasebe --> Müşteriler --> Kayıt --> Fatura 

adımından da FB70 menüsüne ulaşabilirsiniz.

FB70 menüsüne girdiğinizde ilk olarak satış faturasını oluşturacağınız şirket bilgisini girmeniz gerekmektedir.


Şirket bilgisini girdikten sonra karşınıza fatura detaylarını gireceğiniz ekran açılır.


Fatura içerisinde yer alan alanların detaylı açıklaması aşağıdaki gibidir.

BAŞLIK :
Müşteri : Müşterinin sistemdeki numarası girilir.
Fatura Tarihi : İlgili fatura tarihi girilir.
Kayıt Tarihi : İlgili kayıt tarihi girilir (Varsayılan deper günün tarihidir.)
Referans : İlgili faturanın seri numarası girilir.
Tutar : KDV dahil Brüt Tutar girilir.
Vergiyi Hesapla : Bu alan tıklanıldığında sistem KDV tutarını otomatik olarak hesaplar. Bu durumda Vergi Tutarı alanının ayrıca doldurulmasına gerek yoktur.
Metin : 50 karakteri geçmeyecek şekilde faturanın içeriğinin açıklaması girilir.

KALEMLER :
Ana Hesap : Örnek olarak Yurt İçi Mamul Satışları seçilebilir.
B/A : Müşteriyi alacaklandırmak için H-Alacak seçilir.
Tutar (Belge PB) : KDV hariç net tutar girilir. Ana hesapta yer alması istenen net tutar bu alana girilir.
Metin : Düzenleme seçeneklerinde ana hesap girişindeki metni kopyala seçeneği tıklı ise başlık ekranında girilen metin otomatik olarak kopyalanır.
Kar Merkezi : İlgili kar merkezi seçilir.
Vergi : KDV oranın için tanımlı olan KDV göstergesi seçilir.

İlgili veriler girildikten sonra, Similasyon butonuna basılarak oluşturulacak kayıt simule edilir.

Similasyon kaydı görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Herhangi bir yanlış veri olmaması durumunda belge kayıt altına alınır, ve belge numarası kullanıcıya alt zeminde bildirilir.
Böylelikle satış siparişi olmadan bir müşteri faturası oluşturulmuş olur.


MÜŞTERİ TAHSİLATININ GİRİLMESİ

Müşterimize kesmiş olduğumuz satış faturasının, müşteri tarafından banka yoluyla ödemesi örneğinden yola çıkarak, müşteri tahsilatlarının SAP sistemine nasıl giriş yapılabileceğini bu konumuzda öğreneceğiz.

Müşteri tahsilatlarını aşağıdaki işlem kodu ve menü yolundan ulaşabiliriz.

Menü Kodu :F-28
Menü Yolu : Mali İşler --> Mali Muhasebe --> Müşteriler --> Kayıt --> Tahsilatlar

NOT : Müşteri tahsilatı çek yolu ile yapılır ise F-36 işlem kodundan tahsilat girişinin yapılması gerekmektedir.

F-28 menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen görüntü açılır, ve sarı zemin rengi ile belirttiğim alanlar kullanıcı tarafından uygun koşullarda doldurulur.


TAHSİLAT KAYDI
Belge Tarihi : İlgili evrak tarihi girilir.
Belge Türü : Banka işleminde kullanılan belge türü girilir.
Şirket Kodu : İlgili tahsilatın yapıldığı şirket kodu girilir.
Kayıt Tarihi : İlgili belgenin kayıt tarihi girilir.
Para Birimi : Tahsilatın yapılacağı para birimi değeri girilir.
Referans : İsteğe bağlı olarak, Evrak ile ilgili referans bilgi 25 karakteri geçmeyecek şekilde girilir.
Belge Başlık Metni : İsteğe bağlı olarak, Evrak ile ilgili kısa bilgi 25 karakteri geçmeyecek şekilde girilir.
Denkleştirme Metni : İsteğe bağlı olarak, Denkleştirme Belge Satırında görüntülenecek metin bu alana girilir.

BANKA VERİLERİ
Hesap : Tahsilatın yapıldığı bankanın sap sisteminde ki hesap numarası bu alana girilir.
Tutar : Gelen tahsilat tutarı bu alana girilir.
Valör Tarihi : İsteğe bağlı olarak günün tarihi girilir.
Metin : İsteğe bağlı olarak, tahsilat ile ilgili açıklayıcı metin yazılır.
Hesap : Tahsilatın yapıldığı müşteri kodu seçilir.
Hesap Türü : D-Müşteri seçilir.
Normal AK : Varsayılan olarak işaretli olur, Cari hesap açık kalemlerin seçimini sağlar.


Yukarıda belirtilen ekran görüntüsündeki gibi uygun veriler girildikten sonra Açık Kalemleri Düzenle butonuna basılarak, müşteriye ait fatura bilgileri kullanıcının önüne gelir ve kullanıcı tahsilat tutarını bu faturalara dağıtır yada tek bir faturanın tahsilat bilgisini girebilir.


Kısmı Ödeme seçeneğini kullanarak gelen tahsilatı fatura bazlı olarak dağıtabilirsiniz.
İlgili örneğimizde açıkta bekleyen tek bir fatura olduğu için Ödeme Tutarı alanı otomatik olarak tahsilat tutarı ile dolmuş bulunmakta, ve Tayin Edilmeyen alanında herhangi bir tutar bulunmamasından dolayı tahsilat ve fatura tam anlamıyla kapatılıp denkleştirilecektir anlamına gelir.
Akabinde ilgili işlemi kayıt ederek fatura tahsilatını gerçekleştirebilir ve faturayı ile tahsilatı denkleştirmiş olursunuz.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur.
Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle....


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder