Reklam Alanı

Reklam Alanı

28 Haziran 2017 Çarşamba

SAP FI - YABANCI PARA DEĞERLEMESİ

Merhabalar,

Bu yazımızda, dönem sonu mali tabloları hazırlanmadan önce, kayıtları yabancı para cinsinden takip edilen ana hesap ve müşteri-satıcı açık kalemlerinin değerlenmesi gerekmektedir.

Hesap planı içerisinde TL cinsinden takip ettiğimiz bilanço hesaplarına binayeni bu hesap planları dışında, yabancı para cinsinden tanımlanmış bilanço hesaplarıda bulunmaktadır.

Döviz cinsinden takip edilen işlemler için dönem sonlarında dönem sonlarında SAP standartında bulunan FAGL_FC_VAL değerleme programı kullanılarak, tüm kalemleri işletmenin karar vereceği döviz alış veya döviz satış kuru üzerinden değerlenir.

Ana Hesap Bakiyesi Üzerinden Değerleme Yöntemi : Kasa ve Banka gibi ana hesaplar üzerinden çalışan hesapların, hesap kartı içerisinde aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen alanda, ilgili kur değerleme anahtarını tanımlayarak, hesapların ana verisine tayin edilen bu anahtarlar vasıtası ile hesapların değerlenmesi sağlanabilir.

Bu anahtarlar hesabın neye göre değerleneceğini, oluşan kur farklarının hangi hesaplara gideceğini belirten kriterlerdir.
Ay sonlarında sistem, dövizli hesabın bakiyesini ay sonu döviz kuruna göre değerler. Bulunan TL değeri ile kayıt TR dönemi arasındaki fark lehte veya alayhte kur farkı olarak kayıtlara yansıtılacaktır.


HESABIN AÇIK KALEMLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLEME YÖNTEMİ

Açık kalem yönetimine tabi olan müşteri, satıcı, çek, senet vb hesaplar, ay sonunda değerleme yapıldığında kur farkı hesabının karşısında bir bilanço düzeltmesi hesabı denilen torba bir hesaba kayıt atılır.
Ay sonlarında değerleme programı iki farklı şekilde kullanılabilir.

Ay sonlarında yapılan değerlemeyi takip eden ayın ilk günü sistem değerleme kaydını otomatik olarak geri alarak veya delta mantığı ile değerlemeyi ay sonlarında geri almayarak yapabilirsiniz.

Bu yazımızda örnek olarak delta değerleme yöntemi kullanılacaktır.


ANA HESAPLAR İÇİN DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİN TANIMLANMASI

Ana hesap ve açık kalem(müşteri/satıcı) için ayrı ayrı değerleme yöntemi tanımlanması gerekmektedir.

Menü Yolu  : SPRO / Mali Muhasebe (yeni) / Defteri Kebir Muhasebesi / Düzenli İşlemler / Değerleme / Değerleme Yöntemlerinin Tanımlanması


Ana hesap değerleme yöntemi için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

Değerleme Yöntemi :  Değerleme yönteminin belirlediği bu alanda Düzenli olarak değerle ilkesi seçilmelidir.

Bakiye dğrl :  Hesaptaki kayıtların kalemleri ayrı ayrı değil bakiye olarak değerlenmesini sağlar.

Belge Türü : Değerleme kayıtlarının hangi belge türü ile kaydedileceğinin belirlendiği alandır. Değerleme kayıtlarının ayrı raporlanması için farklı bir belge türü kullanılması önerilmektedir. 

Kur Belirleme : Kur belirleme alanında değerlemelerin hangi kur oranı ile değerleneceği belirlenir. M Kur Tipi sistemde Merkez Bankası Döviz Alış kuru olarak belirlenmiştir. Değerlemeleri alış kuru yerine döviz satış kuru ile değerlenmesi istendiğinde ayrı bir kur tipi tanımlanması yapılmalıdır.

Ana hesap değerlemesi için için Kur tipini hesap bakiyesinden belirle seçeneği kullanılmalıdır.
AÇIK KALEMLER (MÜŞTERİ/SATICI) DEĞERLEME YÖNTEMİ TANIMLANMASI

Değerleme Yöntemi :  Değerleme yönteminin belirlediği bu alanda Düzenli olarak değerle ilkesi seçilmelidir.

Bakiye dğrl :  Hesaptaki kayıtların kalemleri ayrı ayrı değil bakiye olarak değerlenmesini sağlar.

Belge Türü : Değerleme kayıtlarının hangi belge türü ile kaydedileceğinin belirlendiği alandır. Değerleme kayıtlarının ayrı raporlanması için farklı bir belge türü kullanılması önerilmektedir. 

Kur Belirleme : Kur belirleme alanında değerlemelerin hangi kur oranı ile değerleneceği belirlenir. M Kur Tipi sistemde Merkez Bankası Döviz Alış kuru olarak belirlenmiştir. Değerlemeleri alış kuru yerine döviz satış kuru ile değerlenmesi istendiğinde ayrı bir kur tipi tanımlanması yapılmalıdır.

Müşteri/Satıcı hesaplar için Kur ktg.fatura referansından belirle seçeneği kullanılmalıdır.

Açık kalem değerleme yöntemi ile ana hesap değerleme yöntemi arasındaki tek fark, 

Müşteri/Satıcı hesaplar için Kur ktg.fatura referansından belirle seçeneği kullanılmalıdır ibaresidir.


DEĞERLEME ALANI TANIMLAMA

Bu alanda defter para birimlerinin değerleme alanlarına atanması yapılır.

Menü Yolu  : SPRO / Mali Muhasebe (yeni) / Defteri Kebir Muhasebesi / Düzenli İşlemler / Değerleme / Değerleme Alanları Tanımla

DEĞERLEME ALANINI MUHASEBE İLKESİNE TAYİN ET

Bu alanda değerleme alanlarını VUK ilkesine tayini yapılır.

Menü Yolu  : SPRO / Mali Muhasebe (yeni) / Defteri Kebir Muhasebesi / Düzenli İşlemler / Değerleme / Değerleme Alanını ve Muhasebe İlkelerini Tayin Et
Değerleme alanlarının Mhsb.ilk alanında VUK ilkesi tayin edilerek işlem kaydedilir.


DEĞERLEME DELTA MANTIĞI ETKİNLEŞTİR

Delta değerleme yöntemini aktifleştirmek için aşağıdaki menü yolu izlenir.

Menü Yolu  : SPRO / Mali Muhasebe (yeni) / Defteri Kebir Muhasebesi / Düzenli İşlemler / Değerleme / Delta Mantığı EtkinleştirDelta aktifleştirme ekranında + ile belirlenen sütun seçilerek, Delta aktifleştirilmesi yapılır. Yapılan değerlemenin ters kaydı için AylTrskyt sütunu işaretlenmelidir.


YABANCI PARA BİRİMİ DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN OTOMATİK KAYIT HAZIRLIKLARI

Yabancı para değerleme işlemlerinde otomatik çalışan muhasebe hesapların belirlendiği alandır. Hesapların belirlenmesi için aşağıdaki menü yolu izlenir.

Menü Yolu  : SPRO / Mali Muhasebe (yeni) / Defteri Kebir Muhasebesi / Düzenli İşlemler / Değerleme / Yabancı Para Birimi Değerlemesi / Yabancı PB Değerlemesine İlişkin Otm. Kayıt Hazırlıkları


Döviz Mevcutlarındaki Kur Farkı (KDB)

Bu alanda kasa ve banka hesapların değerlemesinde çalışacak gelir ve gider hesapları belirlenir.
Kasa ve Banka hesapların değerlenmesinde aynı Gider ve Gelir hesap kodları kullanılabildiği gibi farklı hesaplarda kullanılabilir.

AÇIK KALEMLER / ANA HESAP KUR FARKI

Açık Kalemlerin Yabancı Para Değerlemesi : Açık kalem yönetimiyle yönetilen hesaplara örnek olarak müşteri ve satıcıyla çalışan hesaplar ya da açık kalem yönetimiyle yönetilen karşılık hesapları örnek verilebilir. Açık kalem değerlemesinin bakiye değerlemesinden farklı olarak, hesabın bakiyesi yerine her bir açık kalemin ayrı ayrı değerlemeye tabi tutulmasıdır. Ancak değerleme sonucu hesap kodu ve para birimi bazında gruplanarak toplu olarak ilgili değerleme hesaplarına kaydedilir.

Sistem açık kalem yönetimiyle yönetilen tüm hesapları bu işleme tabi tutar.

Açık Kalemler / Ana Hesap Kur Farkı (KDF) : Bu alana çift tıklanıldığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda kur farkı oluşturulabilecek hesaplar tanımlanır.
Gerçekleştirilen kur farkı müşteri faturalarında yapılan tahsilat ile denkleştirme işleminde gerçekleşen ve kur farkların hangi hesaplara kayıt atılacağının belirlendiği alandır.

Değerleme : Ay sonlarında yapılan değerleme işleminde, müşteri açık kalemlerin değerlemesinde kayıtların atılacağı hesapların belirlendiği alandır.

Açık kalem değerlemelerinde kur farkı gelir hesapların karşısında torba hesap olarak ifade edilen bir bilanço düzeltme hesabı kullanılır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder