Reklam Alanı

Reklam Alanı

16 Ocak 2018 Salı

SAP Müşteri Tahsilatının Fatura İle Eşleştirilmesi ve Denkleştirilmesi

Merhabalar,

Bu yazımızda da anahtar kullanıcılar ve standart kullanıcılar baz alınarak, SAP'de banka yoluyla gelen tahsilatların sistem üzerindeki fatura ile eşleştirilmesi ve denkleştirilmesi konusu işlenecektir.

İki farklı senaryo üzerinden ilgili işlem anlatılacaktır.

İlk senaryomuz, gelen tahsilat tutarının bir faturanın tamamını kapsarken, başka bir faturanın da bir kısmını kapsayacak şekilde olacaktır.

Bir diğer senaryomuz ise, fatura kesilmeden önce tahsilatı alıp, akabinde fatura kesme ve denkleştirme senaryosu anlatılacaktır.Bu yazımızda sadece banka yoluyla gelen bir tahsilatın sisteme girişini anlatmaktır.

Çek ile tahsilat alınması durumunda işlemin F-36 işlem kodu ile yapılması gerekir.

Gelen tahsilat kaydının sisteme girildiği anda fatura ile denkleştirmek ya da bu denkleştirme işlemini daha sonra yapmak mümkündür.

1.   TAHSİLAT KAYDI YAPILIRKEN FATURANIN DENKLEŞTİRİLMESİ

Müşterimizden gelen ve banka yolu ile yapılan tahsilatın hangi fatura ile ilişkili olduğunu bildiğimizi düşünürsek, bu durumda gelen tahsilat kaydını girerken, aynı zamanda fatura ile de denkleştirmek isteriz.


Gelen tahsilat tutarı müşteri hesabında bekleyen ve vadesi gelmiş olan bir faturanın tamamını başka bir faturayı ise kısmen kapatıyor.

İlgili tahsilat kaydını yapabilmek için izleyeceğimiz menü yolu ve işlem kodu şu şekildedir;

Menü Yolu : Mali işler > Mali muhasebe > Müşteriler  > Kayıt > Tahsilatlar
İşlem Kodu : F-28

İşleme başlamadan önce menüden “Ayarlar > Düzenleme seçenekleri” adımına girerek “Açık kalemler” sekmesi altında “Seçilen kalem başlangıçta etkin değil” seçeneğini işaretleyin.Alan adı
Açıklama
Kullanıcı Aksiyonu ve Değerler
Bilgi
Belge tarihi

Z
İlgili evrak tarihi girilir
Belge türü

DZ
D = Müşteri; Z = Tahsilat
Şirket kodu

1000

Kayıt tariihi


İlgili kayıt tarihi girilir (Varsayılan değer günün tarihidir)
Dönem


Kayıt tarihine göre sistem tarafından ayarlanır
Para birimi

TRY varsayılan değer olarak gelir
Yeni Türk Lirası
Referans
İsteğe bağlı

Evrakla ilgili referans bilgi (maksimum 16 karakter)
Belge başlık metni
İsteğe bağlı

Evrakla ilgili kısa bilgi (maksimum 25 karakter)
Denkleştirme metni
İsteğe bağlı

Denkleştirilen belge satırında gözükecek metin

Banka verileri penceresinde aşağıdaki alanları doldurunuz

Alan adı
Açıklama
Kullanıcı Aksiyonu ve Değerler
Bilgi
Hesap


İlgili banka hesabını girin
Tutar


“Havale tutarı”nı girin
Valör tarihi
İsteğe Bağlı

Günün tarihi varsayılan değer olarak gelir
Metin
İsteğe Bağlı

Virman kaydı ile iligili açıklama kaydı (Maksimum 50 karakter)

Açık kalem seçimi penceresinde aşağıdaki alanları doldurunuz
Alan adı
Açıklama
Kullanıcı Aksiyonu ve Değerler
Bilgi
Hesap


İlgili Müşteri kodunu seçin
Hesap türü

D
D = Müşteri
Normal AK

Varsayılan değer olarak tıklı
Cari hesap açık kalemlerininin seçimini sağlar
Yukarıda belirtilen alanlara ilgili veriler girilerek Açık Kalemleri Düzenle butonuna tıklanılır.Açılan ekranda, müşterinin faturaları kullanıcının önüne gelir. Kullanıcı burada tahsilatın hangi faturaları kapatacağını seçerek işlemi kayıt eder.

Kalemi parçalı olarak kapatmak için “Bakiye kalemi” sekmesi üzerine tıklayın ve daha sonra “Bakiye kalemi” alanı üzerine çift tıklayın


Menüden “Belge > Simülasyon” adımını seçin

Bakiye kalemi üzerine çift tıklayın ve “Metin” alanına bakiye kalemi ile ilgili açıklama girin

Kaydet butonu üzerine tıklayarak belgeyi kaydedin

Müşteri tahsilatı kaydedildi. Faturalar gelen tahsilat ile denkleştirildi.


2.   TAHSİLATIN FATURA İLE SONRADAN DENKLEŞTİRİLMESİ

Müşteriden gelen tahsilatın hangi fatura ile ilişkisinin olduğunun bilinmemesi durumunda öncelikle F-28 ekranı üzerinden yukarıda anlatıldığı gibi müşteri tahsilatı girilir ve ardından Açık Kalemler butonuna basılır, açılan ekranda Fark Kayıtları alanına üzerine tutar girilir yada çift tıklanır.


Bu durumda müşteri cari tahsilat kaydı, açık kalem olarak sistemde durmaktadır.

Bu işlemin ardından F-32 menüsü üzerinden müşteri tahsilat ve fatura denkleştirmesi yapılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder